ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

This is AKMH

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΙΕΚ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

iek_akmi_mk