Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Advanced Corporate Hotel Training Program

SEMINARAdvanced Corporate Hotel Training Program

SEMINARAdvanced Corporate Hotel Training Program

Ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο αφορά την παροχή υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την παροχή της ιδανικής εξυπηρέτησης.

Διεξαγωγή
Φεβρουάριος 2022
Εισηγητές
Θεοδώρα Κοσσύφα / MBA International Business Management
Ζωή Κοσσύφα / Master in Hospitality Management , Cornell Univ.
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
κ. Μιχαηλίδης | Πατησίων 125| 4ος Όροφος | τηλ. 2108834017 | mob. +30 6945774287
Διάρκεια
2 εβδομάδες
Διεξαγωγή
ΤΔ1, Πατησίων 125, 4ος όροφος

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή (Κρίσιμοι Παράγοντες)
Η έννοια της εξυπηρέτησης
Ο ρόλος των εργαζομένων στην επιχείρηση
Η αλυσίδα της εξυπηρέτησης
Ο πελάτης
Η νοοτροπία της ποιοτικής εξυπηρέτησης
Η επικοινωνία
Η δύναμη της αναγνώρισης
Προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
-Σπουδαστές Ξενοδοχειακών
-Επαγγελματίες που βρίσκονται ήδη στον Τουριστικό κλάδο

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/