Επίσκεψη στο εργοστάσιο καλλυντικών της Yellow Rose

Επίσκεψη στο εργοστάσιο καλλυντικών της Yellow Rose

Oπως κάθε χρόνο τον Απρίλιο οργανώνεται επίσκεψη των σπουδαστών της Αισθητικής στο εργοστάσιο καλλυντικών της YELLOWROSE. Χημικοί και οι ειδικοί του εργοστασίου, ξενάγησαν τους σπουδαστές σε κάθε σημείο παραγωγής προϊόντων, εξηγώντας τον τρόπο παρασκευής τους.