Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ Συνεργάζεται με την Pan Timeless Ltd

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ Συνεργάζεται με την Pan Timeless Ltd

Ο καινούργιος χρόνος βρίσκει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ να συνάπτει καινούργια συνεργασία με την εταιρεία PANTIMELESSltd αντιπρόσωπο των πιο σύγχρονων μηχανημάτων αισθητικής (SYBARITIC). Cavijet, Nannolight, Triox7, Lumi8 είναι μερικά από τα μηχανήματα που θα εξοπλίσουν τα εργαστήρια του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αυτή την χρονιά, εκπαιδεύοντας τους σπουδαστές της Αισθητικής στις πιο σύγχρονες μεθόδους.