ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΕΚ ΑΚΜΗ 2017 – 2018

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης που σταθερά υλοποιεί, προσφέρει για μία ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά σαράντα (40) υποτροφίες σπουδών πλήρους φοίτησης σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι η κοινωνική στήριξη εκείνων που έχουν ανάγκη και η εξασφάλιση της πρόσβασής τους στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση.

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βαρύνουσα σημασία θα έχει η οικονομική και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Invalid Input

Please type your full name.

Invalid Input

/ / Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ακολουθεί ο πίνακας Κατάσταση & Μοριοδότηση*, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια διαλογής των ενδιαφερόμενων


1. Οικονομικά Κριτήρια


Κατάσταση


Μοριοδότηση


Αποδεικτικό Επίσημο Έγγραφο

Φορολογητέο Εισόδημα Οικονομικού Έτους 2016  €0 400 Εκκαθαριστικό εφορίας 2016


2. Κοινωνικά Κριτήρια


Κατάσταση


Μοριοδότηση


Αποδεικτικό Επίσημο Έγγραφο

Διάστημα Ανεργίας (γονέων ή υποψηφίου) Από 0 έως 6 μήνες
Από 6 μήνες και πάνω
80
140
Κάρτα ανεργίας
Αναπηρία Υποψηφίου, Παιδιών, Γονέων ή Αδελφών εώς 50%
από 51% και άνω
50
100
Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)
Μονογονεϊκή οικογένεια   60  
Τρίτεκνος
Πολύτεκνος
  60
80
 


OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Προθεσμία υποβολής συμμετοχής στο πρόγραμμα έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017.
2. Αφού γίνει η διαλογή των ενδιαφερόμενων βάσει του πίνακα «Κατάσταση & Μοριοδότηση», οι επιλεχθέντες θα κληθούν από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, προκειμένου να προγραμματίσουν συνάντηση με εκπαιδευτικό σύμβουλο, στην οποία πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκκαθαριστικό εφορίας 2016, κάρτα ανεργίας γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Γνωμάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) κ.α.).
3. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά σε εγγραφή στα τμήματα του ακαδημαϊκού έτους 2017 2018
4. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι πλήρους φοίτησης και αφορούν και στα 2 έτη σπουδών.
5. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των δώδεκα (12) τομέων σπουδών και των ογδόντα έξι (86) παρεχόμενων ειδικοτήτων στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ.
6. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε 1 από τα 5 παραρτήματα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και στη Λάρισα.
7. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο.