Απαλλαγή πρακτικής

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Απαλλαγή Πρακτικής

Δικαίωμα αίτησης απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 επαγγελματικά ημερομίσθια  σε τομέα δραστηριότητας και ειδικότητα απασχόλησης απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής(μέσω του gov.gr, ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ)

  2. Ένσημα (Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από e-ΕΦΚΑ).

  3. Βεβαίωση Εργοδότη που να αναφέρει την περίοδο εργασίας και την ειδικότητα σας/αντικείμενα εργασίας (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη).

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Απαλαγή Πρακτικής Ασκησης ΛΟΓΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /apallagi-praktikis-5/
Για την υποβολή της φόρμας, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΝΣΗΜΑ/ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB

Δικαίωμα αίτησης απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που  έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) μήνες προϋπηρεσίας ως  αυτοαπασχολούμενοι/ελεύθεροι επαγγελματίες σε  τομέα δραστηριότητας και ειδικότητα απασχόλησης απολύτως συναφή  προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1.    Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής λόγω επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής(μέσω του gov.gr, ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), (συνημμένο 1).
(ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ) 

2.    Έναρξη επιτηδεύματος (από Taxisnet, να εμφανίζονται οι δραστηριότητες). 

3.    Ασφαλιστική Ενημερότητα (από e-efka για τη μη οφειλή εισφορών). 

4.    Τιμολόγια (4-5 ενδεικτικά). 

ΑΙΤΗΜΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 

Απαλαγή Πρακτικής Ασκησης ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /apallagi-praktikis-5/
Για την υποβολή της φόρμας, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB

Δικαίωμα αίτησης απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια απασχόλησης σε τομέα δραστηριότητας και ειδικότητα απασχόλησης απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής(μέσω του gov.gr, ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ)

  2. Ένσημα (Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης από e-ΕΦΚΑ).

  3. Βεβαίωση Εργοδότη που να αναφέρει την περίοδο εργασίας και την ειδικότητα σας/αντικείμενα εργασίας (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη).

Απαλαγή Πρακτικής Ασκησης ΛΟΓΩ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ /apallagi-praktikis-5/
Για την υποβολή της φόρμας, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, ΕΝΣΗΜΑ/ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΜΣΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1.    Υπεύθυνη Δήλωση Απαλλαγής λόγω επιχείρησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής(μέσω του gov.gr, ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα), (συνημμένο 1). 
(ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ

2.    Έναρξη επιτηδεύματος (από Taxisnet, να εμφανίζονται οι δραστηριότητες). 

3.    Ασφαλιστική ενημερότητα (από e-efka για τη μη οφειλή εισφορών). 

4.    Τιμολόγια (4-5 ενδεικτικά). 

 

Απαλαγή Πρακτικής Ασκησης ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ /apallagi-praktikis-5/
Για την υποβολή της φόρμας, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB