Κατηγορίες
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ Σεμινάρια Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Butler Confidential / The Leading Process

SEMINARButler Confidential
The Leading Process

SEMINARButler Confidential
The Leading Process

Μέσα από αυτό το πλήρες πρόγραμμα διάρκειας 15 εβδομάδων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα μυστικά του Butler Service, ενός από τα πιο καλά αμειβόμενα επαγγέλματα του ευρύτερου κλάδου της Φιλοξενίας. Οι συμμετέχοντες εξειδικεύονται στην παροχή βελτιστοποιημένης εξυπηρέτησης σε υψηλά πρόσωπα, ενημερώνονται για όλες τις συνήθειες της high-society και γίνονται experts στην επίβλεψη του προσωπικού, αποκτώντας δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου και των εσωτερικών κρίσεων.

ΕΝΑΡΞΗ
Απρίλιος 2023
Εισηγητές
Ομάδα καταξιωμένων επαγγελματιών στο χώρο της Φιλοξενίας με προϋπηρεσία στην Ελβετία
Butler experts Grande Bretagne, F&B Managers, Cigar experts
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης
Πατησίων 125| 4ος Όροφος | τηλ. 2108834017
Διάρκεια
15 εβδομάδες
Διεξαγωγή
Πατησίων 125 | Kumquat restaurant | Tales & Spirits Bar | ΤΔ5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• History of Butler Service
• Supervising the Staff
• Housekeeping Practices
• Cocktail & Spirits
• Wine Introductory
• Special Occasions
• Handling Complaints
• Check in/Check out Process
• Creative Thinking/Crisis Management
• Events Planning & Banquet service
• Handling Guest’s Reservations
• Cigar Seminar

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Σπουδαστές Ξενοδοχειακών

Επαγγελματίες που επιθυμούν αφοσιωθούν στην προσωπική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/