Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Butler Confidential / The Leading Process

SEMINARButler Confidential
The Leading Process

SEMINARButler Confidential
The Leading Process

Ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που αφορά τη θέση του butler, επαγγέλματος με υψηλές αποδοχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της αγοράς αναφορικά με αυτή την ιδιαίτερα σημαντική θέση, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ σε συνεργασία με τον Τεχνοβλαστό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ACTA) δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξειδικευτούν στους τομείς της οργάνωσης, της διαχείρισης παραπόνων και της κριτικής σκέψης.

Διεξαγωγή
Νοέμβριος 2021
Εισηγητές
Γερασιμίνα Γεωργοπούλου / Butler Εxpert Grande Bretagne
Δώρα Κοσσύφα / F&B Manager
Δώρα Πινάτση / Management Diploma Les Roches Bluche International School Of Hotel Management
Λέανδρος Ροϊδης / MBA International Business Management
Ευάγγελος Δήμου / PhD Marketing in Alcoholic Beverages
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
κ. Μιχαηλίδης | Πατησίων 125| 4ος Όροφος | τηλ. 2108834017 | mob. +30 6945774287
Διάρκεια
15 εβδομάδες
Διεξαγωγή
Πατησίων 125 | Kumquat restaurant | Tales & Spirits Bar | ΤΔ5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

History of Butler Service
Supervising the staff
Housekeeping and cleanliness
Cigar Seminar
Cocktail & Spirits
Wine introductory
Special Occasions
Handling Complaints
Check in/Check out process
Creative thinking/Crisis Management
Events planning and banquet service
Handling guest’s reservations

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
-Σπουδαστές Ξενοδοχειακών
-Επαγγελματίες που επιθυμούν αφοσιωθούν στην προσωπική εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/