Το πρώτο επαγγελματικό σου ραντεβού είναι ήδη κλεισμένο στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αναδείχθηκε το πρώτο ΙΕΚ σε ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων, σύμφωνα με έρευνα της ALCO για λογαριασμό του Ιδρύματος Μελετών Λαμπράκη.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης και σταδιοδρομίας προς τους αποφοίτους του και την επιτάχυνση της ουσιαστικής επαγγελματικής αποκατάστασης. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις απευθύνονται πρώτα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ για τη στελέχωσή τους πριν ακόμα αναζητήσουν στελέχη μέσω αγγελιών!

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, δίνοντας προτεραιότητα στην άμεση σύνδεση και την άρρηκτη σχέση των σπουδών με την αγορά εργασίας, έχει αναπτύξει σημαντικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη μέγιστη απορρόφηση των αποφοίτων του από την αγορά εργασίας.

Με τη βοήθεια και την αποτελεσματική καθοδήγηση του Προσωπικού Συμβούλου Καριέρας και του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ εξασφαλίζει το βέλτιστο επαγγελματικό προσανατολισμό και όλα τα εφόδια για ένα δυναμικό και αποτελεσματικό επαγγελματικό ξεκίνημα.

Η λειτουργία του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, στοχεύει:

  • στη γνωστοποίηση σε σπουδαστές και αποφοίτους των διαθέσιμων θέσεων εργασίας καθώς και των δυνατοτήτων απασχόλησης,
  • στην ανάπτυξη μηχανισμών ενημέρωσης των σπουδαστών για τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης,
  • στην ενημέρωση των τελειόφοιτων για τις δυνατότητες συνέχισης σπουδών,
  • στην ανάπτυξη και στήριξη δικτύων διασύνδεσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα και δίκτυα απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
    στην προώθηση των σπουδαστών στην αγορά εργασίας,
  • στην παροχή συμβουλευτικής σε θέματα όπως σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τεχνικές συνέντευξης εργασίας, τρόποι εξεύρεσης εργασίας και γενικότερα στον προγραμματισμό σταδιοδρομίας,
  • στην πληροφόρηση των σπουδαστών και αποφοίτων σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, χρηματοδότησης διδάκτρων και προγραμμάτων συνεχιζόμενης/συμπληρωματικής εκπαίδευσης και
  • στην υποστήριξη των αποφοίτων σχετικά με τις δυνατότητες επιχειρηματικότητας, καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Επιπλέον, μέσω του ετήσιου θεσμού των Career Days, οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οπλισμένοι με τα επαγγελματικά εφόδια μίας επιτυχημένης εκπαιδευτικής πορείας, δίνουν το πρώτο επαγγελματικό τους ραντεβού με τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου. Κάθε χρόνο, οι τελειόφοιτοι του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έρχονται σε άμεση επαφή με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, παρουσιάζοντας τις διπλωματικές τους εργασίες και υποβάλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι, από τους σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, βρίσκουν την πρώτη τους επαγγελματική στέγη, πριν ακόμα αποφοιτήσουν!

Επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό γραφείο σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ

e kariera button