Διακοπή πρακτικής

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διακοπή Πρακτικής

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ υποβάλλοντας την Φόρμα Διακοπής. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

  1.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ  από τον ασκούμενο, όπου αναγράφεται η ημερομηνία και ο λόγος της διακοπής πρακτικής (απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ). (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ  από τον εργοδότη, όπου αναγράφεται ο λόγος και η ημερομηνία της διακοπής πρακτικής (απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ).

Διευκρίνιση: Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων για την αναγγελία και αιτιολόγηση της διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, διενεργείται το αργότερο, την επόμενη ημέρα από την τελευταία ημέρα απασχόλησης. 

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα απασχόλησης. 

(ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΔΩ)  
(ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΔΩ

Διευκρίνιση: Οι Βεβαιώσεις Ολοκλήρωσης (επιδοτούμενες πρακτικές) ή Παρουσίας (μη επιδοτούμενες), συμπληρώνονται βάσει των οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα του εγγράφου. Οι οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκονται διαθέσιμες  ΕΔΩ. 

  1. το έντυπο «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ», όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και αφορά στην λήξη της πρακτικής άσκησης

Το έντυπο Ε3.5 μπορεί να εκδοθεί και από τον σπουδαστή μέσω της πλατφόρμας https://myergani.gov.gr/. Οδηγίες για την έκδοση του ΕΔΩ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 

Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής.  

Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση διακοπής και συνέχισης της πρακτικής, τα απαραίτητα έγγραφα για την συνέχιση, θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον, ένα (1) μήνα νωρίτερα, από την επιθυμητή ημερομηνία εκκίνησης της συνέχισης της πρακτικής. 

ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

Διακοπή Πρακτικής Ασκησης /diakoph-praktikis-5/
Για την υποβολή της φόρμας, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB
Maximum upload size: 52.43MB

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης, για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Γραφείο Πρακτικής: 

  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ από τον ασκούμενο, όπου αναγράφεται ο λόγος της διακοπής (απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ). (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ
  1.  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ από τον εργοδότη, όπου αναγράφεται ο λόγος της διακοπής κσι η ημερομηνίσ δισκοπής (απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής μέσω gov.gr ή ΚΕΠ). 

Διευκρίνιση: Η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσεων για την αναγγελία και αιτιολόγηση της διακοπής της Πρακτικής Άσκησης, διενεργείται το αργότερο, την επόμενη ημέρα από την τελευταία ημέρα απασχόλησης. 

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον φορέα απασχόλησης. (ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΔΩ

Διευκρίνιση: Η Βεβαίωση Παρουσίας, συμπληρώνεται βάσει των οδηγιών, ώστε να διασφαλιστεί η ορθότητα του εγγράφου. Οι οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκονται διαθέσιμες εδώ 

  1. το έντυπο «Ε3.5: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΚΟΠΗ», όπως εκδίδεται από τον φορέα απασχόλησης και αφορά στην λήξη της πρακτικής άσκησης 

Το έντυπο Ε3.5 μπορεί να εκδοθεί και από τον σπουδαστή μέσω της πλατφόρμας https://myergani.gov.gr/Οδηγίες για την έκδοση του (ΛΗΨΗ ΕΔΩ

Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής.  

Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση διακοπής και συνέχισης της πρακτικής, τα απαραίτητα έγγραφα για την συνέχιση, θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον, ένα (1) μήνα νωρίτερα, από την επιθυμητή ημερομηνία εκκίνησης της συνέχισης της πρακτικής.