Κατηγορίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χωρίς κατηγορία

ENTERSOFT ERP Masterclass

SEMINARENTERSOFT ERP Masterclass

SEMINARENTERSOFT ERP Masterclass

Εξειδικευμένο σεμινάριο στη βασική διαχείριση λειτουργιών Αποθήκης, Λογιστηρίου και Πελατολογίου από τη βραβευμένη ελληνική πολυεθνική εταιρεία Entersoft, με ισχυρό δίκτυο συνεργατών στην Ελλάδα, στον επιχειρηματικό κλάδο, καθώς και διεθνώς, σε 19 χώρες. Μία πιστοποίηση που αποτελεί δυνατό «χαρτί» για τα στελέχη διοίκησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

ΕΝΑΡΞΗ
Μάρτιος 2023
Εισηγητής
Senior Consultant ERP Support & Knowledge Dept.
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
κ. Μπάρμπας | 2ος όροφος, Τσιμισκή 14 | Τηλ.: 2310260200
Διάρκεια
40 ώρες
Διεξαγωγή
Online

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Βασικά Στοιχεία Χειρισμού
• Βασικές Οντότητες
• Διαδικασίες Πωλήσεων
• Διαδικασίες Αγορών & Αποθήκης
• Διαδικασίες Λογιστηρίου
• Εταιρικό Reporting
• Βασικά Στοιχεία Παραμετροποιήσης

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Σπουδαστές Οικονομίας – Διοίκησης

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/