Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων

IMG 2742Οι σπουδαστές της ειδικότητας των Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων – Μικροβιολογικού Βιοχημικού Εργαστηρίου πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Αιματολογικό Κέντρο «Στοργή» του Γενικού Νοσοκομείου Παπανικολάου, στα πλαίσια της οποίας ενημερώθηκαν για τη δειγματοληψία των βλαστοκυττάρων, την κατεργασία τους, αλλά και τη σημασία της διαφύλαξής τους. Επιπλέον, πληροφορήθηκαν για τις αυτόλογες και τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις του μυελού των οστών, μέθοδοι σημαντικές για την αντιμετώπιση των λευχαιμιών.

IMG 2743 0Τέλος, επισκέφτηκαν τα εργαστήρια της Δημόσιας Τράπεζας των Βλαστοκυττάρων, όπου είδαν τον ακριβή χειρισμό των μηχανημάτων για τη λήψη των μοσχευμάτων. Ακόμη, είχαν την ευκαιρία να καταψύξουν τα δείγματα στους -196oC στο ειδικό σύστημα αποθήκευσης των μοσχευμάτων.