Σεμινάριο Αθλητικής Μάλαξης

Σεμινάριο Αθλητικής Μάλαξης

Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να εφαρμόσουν στην πράξη μια τεχνική μάλαξης σχεδιασμένη για άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό, όχι απαραίτητα επαγγελματικά. Ειδικές πιέσεις και διατάσεις είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της αθλητικής μάλαξης με σκοπό τη χαλάρωση αλλά και την  πρόληψη και θεραπεία τραυματισμών. Μέσα στους χώρους του Ι.Ι.Ε.Κ ΑΚΜΗ οι σπουδαστές εφάρμοσαν με την καθοδήγηση εξειδικευμένου καθηγητή όλες τις τεχνικές Προαγωνιστικής μάλαξης καθώς και  Μεταγωνιστικής μάλαξης.