Σεμινάριο για τον Σακχαρώδη διαβήτη

Σεμινάριο για τον Σακχαρώδη διαβήτη

Οι σπουδαστές των παραϊατρικών επαγγελμάτων παρακολούθησαν σεμινάριο με σκοπό την ενημέρωση τους για τις εξελίξεις της πάθησης του σακχαρώδη διαβήτη. Το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των σπουδαστών για τα αίτια, τα συμπτώματα, τις επιπλοκές και την αντιμετώπιση του διαβήτη.