ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ | ΟΣΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ

Σύμφωνα με την κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.30330 (Φ.Ε.Κ. 2017/Β/15-05-2021), σχετικά με την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ι.Ε.Κ., διευκρινίζεται πως οι πρακτικές ασκήσεις, οι οποίες ήταν σε εξέλιξη και τέθηκαν σε αναστολή στις 7/11/2020, μπορούν πλέον να εκκινήσουν εκ νέου.

Για την επανέναρξη της πρακτικής, προβλέπεται η εξής διαδικασία:

1. Οι σπουδαστές επικοινωνούν με τους Φορείς Απασχόλησης, για να επιβεβαιώσουν τη δυνατότητα επανέναρξης και να συμφωνήσουν την ακριβή ημερομηνία πρώτης ημέρας πρακτικής άσκησης.

2. Οι σπουδαστές ενημερώνουν μέσω e-mail το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σημειώνοντας: (i) τα στοιχεία τους, (ii) τα στοιχεία του Φορέα Απασχόλησης, (iii) την ημερομηνία επανέναρξης.

3. Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων, απευθύνεται ανά πόλη στην ακόλουθη διεύθυνση:
Αθήνα: examino5@iek-akmi.edu.gr | Πειραιάς: praktikipr@iek-akmi.edu.gr
Θεσσαλονίκη: prthes@iek-akmi.edu.gr | Ηράκλειο: praktikicr@iek-akmi.edu.gr
Λάρισα: LarisaArxeio@iek-akmi.edu.gr | Ρόδος: rhopr@iek-akmi.edu.gr

4. Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, εκδίδει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, το απαραίτητο για την επανέναρξη έντυπο και το αποστέλλει στο σπουδαστικό e-mail του κάθε σπουδαστή.

5. Οι σπουδαστές προσκομίζουν το έντυπο της επανέναρξης στο Φορέα Απασχόλησης για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη.

Υπενθυμίζεται πως ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19, μέσω δωρεάν self-test, παραμένει υποχρεωτικός και στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων.

#AkmiStaySafe