Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τυφλών Ατόμων

EKE1Την ευκαιρία να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την εργασία άτομα τυφλά και άτομα με προβλήματα όρασης, έδωσε η μεγάλη συνεργασία του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και της κρατικής ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ VALENTIN HAUΫ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά με την ειδικότητα της φυσικοθεραπείας και της δημοσιογραφίας, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, για την πρόσβαση των σπουδαστών με προβλήματα όρασης. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης τυφλών ατόμων που λειτουργεί στην Ελλάδα, για την υλοποίηση του οποίου το ΙΕΚ ΑΚΜΗ προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις.

Οι σπουδές παρέχονται εντελώς δωρεάν και εντάσσονται στα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Μετά το πέρας των σπουδών, οι σπουδαστές αποκτούν Κρατικό Δίπλωμα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τον επαγγελματικό αποκλεισμό.