Εξάμηνο 5 Πρακτική ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Καλωσόρισες στη σελίδα ενημέρωσης του Γραφείου Πρακτικής του ΙΕΚ ΑΚΜΗ!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε) εξαμήνου συνήθως πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης. Επιπλέον, δικαίωμα στην πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο (Β) εξάμηνο φοίτησης.

Ο σπουδαστής πρέπει να πραγματοποιήσει 960 ώρες πρακτικής άσκησης σε διάστημα 6 μηνών, 5 ημερών ανά εβδομάδα, 8 ωρών ανά ημέρα. Υπάρχει επίσης, η επιλογή των 8 μηνών, 5 ημερών ανά εβδομάδα, 6 ωρών ανά ημέρα.

Η πρακτική άσκηση ξεκινά την 1η ή 15η ημέρα κάθε μήνα.

Δεν επιτρέπεται η πρακτική άσκηση Κυριακές, αργίες και κατά τις βραδινές και μεταμεσονύκτιες ώρες.

Στην πρακτική άσκηση εμπλέκονται ο Σπουδαστής, ο Επόπτης (ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο χώρο πρακτικής άσκησης) και ο Συντονιστής (ο υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του σπουδαστή στο ΙΕΚ).

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε τμήματα φορέων/εργοδοτών/ επιχειρήσεων αντίστοιχα με την ειδικότητα φοίτησης του σπουδαστή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο σπουδαστής συμπληρώνει καθημερινά το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης και ο Επόπτης πρακτικής άσκησης τον αξιολογεί εβδομαδιαίως. Επίσης, το βιβλίο συμπληρώνεται και από τον Συντονιστή της Πρακτικής Άσκησης. Με τη λήξη της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής πρέπει να προσκομίσει το Βιβλίο Πρακτικής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΙΕΚ συνοδευόμενο από τη Βεβαίωση Παρουσίας του φορέα/ εργοδότη/ επιχείρησης.

Ο φορέας πρακτικής άσκησης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τη διαδικασία ασφάλισης του σπουδαστή για πιθανό εργατικό ατύχημα (1% της 12ης κλάσης) καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Ακόμη, υποχρεούται σε συμπλήρωση του εντύπου 3.5 στο Π.Σ. Εργάνη πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

  Περιορισμοί

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής δεν πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ. Αν είναι, με την έναρξη της πρακτικής του θα διαγραφεί. Δεν πρέπει επίσης να λαμβάνει επίδομα ΟΑΕΔ και για αυτό καλείται να ενημερώσει με την έναρξη της πρακτικής του τον ΟΑΕΔ, ώστε να πραγματοποιηθεί προσωρινή παύση του επιδόματος.

Επίσης, δε μπορεί να συμμετέχει σε επιδοτούμενα προγράμματα (π.χ. τύπου ΕΣΠΑ).

  Πληροφορίες για την έναρξη και τη λήξη της πρακτικής άσκησης

Για την έναρξη της πρακτικής απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στο Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ 15 – 20 ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης:

  • η Αίτηση η οποία συμπληρώνεται από το σπουδαστή και
  • η Βεβαίωση Εργοδότη η οποία συμπληρώνεται από το φορέα πρακτικής άσκησης
  • κατεβάστε εδώ
  •  
Για την ορθή συμπλήρωση, παρακαλούμε να δείτε το σχετικό Υπόδειγμα εδώ

Πριν την έναρξη της πρακτικής, ο σπουδαστής λαμβάνει από το Γραφείο Πρακτικής την Απόφαση Έγκρισης για την έναρξη της πρακτικής με email και την επικοινωνεί στον φορέα πρακτικής. Το αργότερο εντός 5 ημερών από την έναρξη της πρακτικής, ο σπουδαστής οφείλει να αποστείλει στο email του Γραφείου Πρακτικής το συμπληρωμένο έντυπο Ε3.5.

Κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσει:

  • το Βιβλίο Πρακτικής
  • τη Βεβαίωση Παρουσίας συμπληρωμένη από τον εργοδότη
  • κατεβάστε εδώ
  •  
Για την ορθή συμπλήρωση, παρακαλούμε να δείτε το σχετικό Υπόδειγμα εδώ
 • Το έντυπο Ε3.5 από το Π.Σ. “ΕΡΓΑΝΗ” (Σε περίπτωση τροποποίησης)

Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Πρακτικής του ΙΕΚ και θα ενημερωθεί σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει.

  Δικαίωμα απαλλαγής

Δικαίωμα αίτησης πλήρους απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια απασχόλησης σε τομέα δραστηριότητας απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

Δικαίωμα αίτησης μερικής απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια σε τομέα δραστηριότητας απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

ΒΗΜΑ 2

Στη συνέχεια συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία όπως αναγράφονται στην Ταυτότητα ή το Διαβατήριό σας και αποδεχθείτε τους όρους προκειμένου να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα!
Έχω διαβάσει τους όρους – οδηγίες που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση του Ε’ Εξαμήνου και επιθυμώ να ξεκινήσει η διαδικασία για την πρακτική μου άσκηση. 

Έχω διαβάσει τους κανόνες – οδηγίες που σχετίζονται με την πρακτική άσκηση του Ε’ Εξαμήνου και επιθυμώ να ξεκινήσει η διαδικασία για την πρακτική μου άσκηση.

5o Examino ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ /5ο-examino/
Σε περίπτωση που έχετε βρει φορέα πρακτικής άσκησης, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

Σε περίπτωση που πρέπει να διακόψετε την πρακτική σας άσκηση χρειάζεται να προσκομίσετε τα παρακάτω:

 • Βεβαίωση παρουσίας συμπληρωμένη από τον εργοδότη (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ}
 • Υπεύθυνη δήλωση από εσάς στην οποία θα αναγράφετε το λόγο διακοπής της πρακτικής άσκησης (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

Κρίνεται καλό να τυπώσετε το ανάλογο βιβλίο Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με το διάστημα που θα κάνετε πρακτική

Βιβλίο Πρακτικής Ασκησης (Εξάμηνης)

Βιβλίο Πρακτικής Ασκησης (Οκτάμηνης)

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Όταν ολοκληρώσετε την  Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • Το βιβλίο πρακτικής συμπληρωμένο από εσάς και τον εργοδότη
 • Τη βεβαίωση παρουσίας συμπληρωμένη από τον εργοδότη  (pdf icon symbol 5 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ)

Δικαίωμα αίτησης πλήρους απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει 120 ημερομίσθια απασχόλησης σε τομέα δραστηριότητας απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • Eκτύπωση ενσήμων από το ΙΚΑ (τουλάχιστον 120 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητα που σπουδάζετε)
 • Bεβαίωση εργοδότη για την περίοδο απασχόλησης
 • Yπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη από εσάς (pdf icon symbol 5ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ)

 

Δικαίωμα αίτησης μερικής απαλλαγής από την πρακτική άσκηση του πέμπτου (Ε) εξαμήνου έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια σε τομέα δραστηριότητας απολύτως συναφή προς την ειδικότητα στην οποία φοιτούν.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσετε:

 • Eκτύπωση ενσήμων από το ΙΚΑ (τουλάχιστον 40 ημερομίσθια σχετικά με την ειδικότητα που σπουδάζετε)
 • Bεβαίωση εργοδότη για την περίοδο απασχόλησης
 • Yπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη από εσάς (pdf icon symbol 5ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ)