Συχνές Ερωτήσεις

ΙΕΚ ΑΚΜΗΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει επίσημη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας.
Το δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο;
Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών του ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ λαμβάνει βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και στη συνέχεια αποκτά Κρατικό δίπλωμα με άμεση αναγνώριση στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.
Με το δίπλωμα που θα πάρω μπορώ να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς του Δημοσίου;
Το δίπλωμα που αποκτά κάθε σπουδαστής είναι ισότιμο του Ελληνικού Δημοσίου και του παρέχει 150 μόρια στους πιθανούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα συμμετάσχει (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση σε κάθε ειδικότητα διαρκεί 2 έτη. Το κάθε έτος χωρίζεται σε 2 εκπαιδευτικά εξάμηνα. Επιπλέον, υπάρχει και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί μετά το πέρας των 4 εξαμήνων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.

Ποιά είναι τα ωράρια φοίτησης;
Λόγω του μεγάλου μεγέθους της σχολής, υπάρχουν επιλογές ωραρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.
Ποιά είναι η διάρκεια του σπουδαστικού έτους;
Το σπουδαστικό έτος ξεκινάει στα μέσα Οκτωβρίου και διαρκεί περίπου μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.
Ποιά είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή μου;
Τα δικαιολογητικά εγγραφής είναι τα εξής: i) Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου. ii) Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. iii) 2 φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Για ορισμένες ειδικότητες και περιπτώσεις, απαιτούνται κάποια επιπρόσθετα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ παρέχει αναβολή στράτευσης για τις σπουδές μου;
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παραλάβουν, κατόπιν αίτησής τους, το απαραίτητο πιστοποιητικό στρατολογίας, το οποίο τους εξασφαλίζει αναβολή έως και το 23ο έτος της ηλικίας τους.
Υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για αποφοίτους Γυμνασίου;
Βεβαίως, υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών που μπορείτε να παρακολουθήσετε και χωρίς απολυτήριο Λυκείου στο πλαίσιο του κέντρου δια βίου μάθησης. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της σχολής.
Μένω στην περιφέρεια. Μπορεί η σχολή σας να με βοηθήσει να βρω σπίτι;
Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ λειτουργεί ειδικό γραφείο σπουδαστών από την περιφέρεια, το οποίο ασχολείται – μεταξύ άλλων – με τη διευκόλυνσή τους για θέματα που αφορούν στην αναζήτηση κατοικίας. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε σε κάποιον από τους Συμβούλους Εκπαίδευσης του ΙΕΚ.
Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά το ΙΕΚ;
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχουν τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο, για απόκτηση Bachelor σε σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι αναγνωρισμένο από το Κράτος και συνεργάζεται με μεγάλα Βρετανικά Πανεπιστήμια τα οποία και απονέμουν Βρετανικούς τίτλους σπουδών.
Πώς βοηθάτε τους σπουδαστές στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης;
Στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ λειτουργεί, εδώ και πολλά χρόνια, το Γραφείο Σταδιοδρομίας, το οποίο αποτελεί μία οργανωμένη μονάδα καθοδήγησης, πληροφόρησης και διαμεσολάβησης μεταξύ σπουδαστή και αγοράς εργασίας. Οι σπουδαστές απευθύνονται καθ΄ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους στον Υπεύθυνο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας, ο οποίος συντονίζει την επικοινωνία τους με τις ενδιαφερόμενες εταιρίες. Παράλληλα, στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ λειτουργεί Ηλεκτρονικό Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας ( www.akmi-career.gr ), όπου κάθε σπουδαστής μπορεί να αναζητήσει οποιαδήποτε στιγμή, μέσω διαδικτύου, αγγελίες σχετικές με την ειδικότητά του.
Συνεργάζεστε με εταιρείες για την προώθηση των σπουδαστών;
Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει επιτύχει να συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς προς όφελος των σπουδαστών του. Δημιούργησε με αυτό τον τρόπο συνεργασίες – σταθμούς στο χώρο της αγοράς, ενισχύοντας το βιογραφικό κάθε αποφοίτου του. Δεν είναι τυχαίο ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις απευθύνονται πρώτα στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ για τη στελέχωσή τους πριν ακόμα αναζητήσουν στελέχη μέσω αγγελιών!