Η Φιλοσοφία μας

ΙΕΚ ΑΚΜΗΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

ΑΚΜΗΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

  • Προσφέρουμε το καλύτερο επίπεδο σπουδών, αυτό που θα απαιτούσαμε οι ίδιοι για τα παιδιά μας.
  • Επιλέγουμε καταρτισμένους καθηγητές και τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, για να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους σπουδαστές μας.
  • Επενδύουμε αδιάκοπα σε υποδομές και εξοπλισμό, για να μπορούμε να παρέχουμε επίκαιρη εκπαίδευση, για να είμαστε στο επίκεντρο εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Δημιουργούμε ένα μοναδικό “κράμα” γνώσης, σύγχρονης τεχνολογίας και επαγγελματικής πρακτικής (job simulation programs).
  • Αναβαθμίζουμε συνεχώς την προσφερόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, παρακολουθώντας στενά την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της.
  • Συνεργαζόμαστε με εταιρίες οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά εργασίας και κορυφαίους Ελληνικούς και Διεθνείς οργανισμούς, ώστε οι σπουδαστές μας να γνωρίσουν σήμερα, δίπλα μας, το αυριανό επαγγελματικό τους περιβάλλον.
  • Υποστηρίζουμε όλες τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των σπουδαστών μας.
  • Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση.
  • Υπηρετούμε τις δικές σας υψηλές απαιτήσεις για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
  • Δεσμευόμαστε ότι η επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών μας ήταν, είναι και θα είναι στο επίκεντρο της υπηρεσίας που προσφέρουμε.

Φόρμα σελίδας επικοινωνίας – /contact/