Η Φιλοσοφία μας

WHY AKMI

WHY AKMI

 • Προσφέρουμε το καλύτερο επίπεδο σπουδών, αυτό που θα απαιτούσαμε οι ίδιοι για τα παιδιά μας.
 • Επιλέγουμε καταρτισμένους καθηγητές και τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, για να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους σπουδαστές μας.
 • Επενδύουμε αδιάκοπα σε υποδομές και εξοπλισμό, για να μπορούμε να παρέχουμε επίκαιρη εκπαίδευση, για να είμαστε στο επίκεντρο εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
 • Δημιουργούμε ένα μοναδικό “κράμα” γνώσης, σύγχρονης τεχνολογίας και επαγγελματικής πρακτικής (job simulation programs).
 • Αναβαθμίζουμε συνεχώς την προσφερόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, παρακολουθώντας στενά την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της.
 • Συνεργαζόμαστε με εταιρίες οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στην αγορά εργασίας και κορυφαίους Ελληνικούς και Διεθνείς οργανισμούς, ώστε οι σπουδαστές μας να γνωρίσουν σήμερα, δίπλα μας, το αυριανό επαγγελματικό τους περιβάλλον.
 • Υποστηρίζουμε όλες τις επαγγελματικές φιλοδοξίες των σπουδαστών μας.
 • Προωθούμε τους αποφοίτους μας και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση.
 • Υπηρετούμε τις δικές σας υψηλές απαιτήσεις για την παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας.
 • Δεσμευόμαστε ότι η επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών μας ήταν, είναι και θα είναι στο επίκεντρο της υπηρεσίας που προσφέρουμε.

Συμπληρώνοντας 50 χρόνια ηγετικής πορείας, μένουμε πιστοί στο όραμά μας για πρωτοπόρα επαγγελματική εκπαίδευση βασισμένη σε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Ανακαλύψτε τα σημεία που καθιστούν το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, ένα Ευρωπαϊκό εκπαιδευτήριο κύρους που καινοτομεί, εξελίσσεται και πρωταγωνιστεί.

Κορυφαίο Επίπεδο Σπουδών

Αναβαθμίζουμε συνεχώς την προσφερόμενη επαγγελματική εκπαίδευση παρακολουθώντας στενά την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της. Δημιουργούμε ένα μοναδικό “κράμα” γνώσης, σύγχρονης τεχνολογίας και επαγγελματικής πρακτικής.

Διεθνείς Διακρίσεις

 • 1 από τα 7 Καλύτερα Εκπαιδευτήρια της Ευρώπης.
 • Αναδείχτηκε το πιο καινοτόμο ΙΕΚ της Ευρώπης, στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό “Βραβεία Αριστείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 2022” 
 • Το 1ο ΙΕΚ στην Ελλάδα, μέλος του European Association of Institutes for Vocational Training (EVBB) ενώ από το 2021, έχει αναλάβει τη θέση της Αντι-Προεδρίας στην ένωση.
 • Αποτελεί για δεύτερη συνεχή χρονιά επίσημο Εθνικό Υποστηρικτή 2022 (National Contact Point 2022) της  Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Κατάρτισης (EVSW)
 • Είναι ο Μοναδικός Ελληνικός φορέας μέλος του Δικτύου Αριστείας ΙΕΚ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Βραβευμένες Επαγγελματικές Εγκαταστάσεις

Διαθέτουμε τα πιο σύγχρονα και άρτια εξοπλισμένα campuses της χώρας. Επενδύουμε αδιάκοπα σε υποδομές και εξοπλισμό για να είμαστε στο επίκεντρο εκπαιδευτικών και τεχνολογικών εξελίξεων.

Ακαδημαϊκή Ομάδα

Επιλέγουμε καταρτισμένους καθηγητές και τους πιο καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς, για να μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στους σπουδαστές μας.

Σύνδεση με την Αγορά

Προωθούμε τους αποφοίτους μας  και είμαστε συνοδοιπόροι στη διαδρομή τους προς την επαγγελματική αποκατάσταση, μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων εταιρειών.

Μαζί με την Κοινωνία

Μέσα από την ενεργοποίηση καινοτόμων δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εκπαιδεύουμε τους σπουδαστές μας να μην διακρίνονται μόνο ως αυριανοί επαγγελματίες, αλλά από νωρίς να δείχνουν και την ευαισθησία τους ως πολίτες.

Φόρμα σελίδας επικοινωνίας – /contact/