Ο σπουδαστής της ειδικότητας Βοηθός Μαιευτικής συνεργάζεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, με τη μαιευτική - γυναικολογική ομάδα και προσφέρει υποστήριξη, τόσο στην προετοιμασία και υποβοήθηση της εγκύου αλλά και του νεογνού για τις ιατρικές υπηρεσίες...