Η ειδικότητα της Λογιστικής, οδηγεί σε ένα επάγγελμα που συνδυάζει υψηλές αποδοχές και σίγουρο μέλλον. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσεις κατά την εκπαίδευσή σου θα είσαι σε θέση να εφαρμόζεις τη λογιστική επιστήμη με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού...