Το Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων, αποτελεί ένα επάγγελμα, το οποίο παρέχει ευρεία γνώση και εμπειρία από διαφορετικούς τομείς και κλάδους, ένα πολύτιμο εφόδιο για τη μελλοντική πορεία κάθε επαγγελματία...