Η Ζωγραφική Τέχνη, είναι μία από τις δημοφιλέστερες καλές τέχνες με ευρεία αποδοχή, που πάντα ελκύει μεγάλο αριθμό ταλαντούχων σπουδαστών. Η καλλιέργεια και η περαιτέρω εξέλιξη του φυσικού χαρίσματος που αρκετοί διαθέτουν...