Ο σπουδαστής της ειδικότητας Νοσηλευτικής Χειρουργείου συνεργάζεται, στο πλαίσιο των καθηκόντων του, με την ιατρική ομάδα και προσφέρει υποστήριξη, τόσο στην προετοιμασία και υποβοήθηση του ασθενούς για τις ιατρικές υπηρεσίες...