Ο Προγραμματιστής Εφαρμογών Πληροφορικής κατέχει όλες τις γλώσσες προγραμματισμού και τα δημοφιλέστερα πακέτα λογισμικού και είναι απαραίτητο στέλεχος για επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτως όγκου εργασιών...