Επιχειρήσεις και οργανισμοί του συγκεκριμένου χώρου απασχολούν διοικητικά στελέχη σε αρμοδιότητες όπως προγραμματισμό των αγώνων και των δραστηριοτήτων αθλητικών ομάδων...