Στο λαμπερό χώρο της Μόδας, η καταξίωση, η αναγνώριση και η επιτυχία έρχεται  μόνο μέσα από σκληρή δουλειά σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο προφίλ γνώσεων, εξειδίκευσης και δημιουργικότητας...