Το Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις πολυποίκιλες ανάγκες των πελατών του, όπως και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μετακίνησή του, τη διαμονή και την ψυχαγωγία του στον ταξιδιωτικό προορισμό που έχει επιλέξει...