Ο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης- Αρχιμάγειρας CHEF, είναι ο επαγγελματίας που έχει τις ικανότητες να διοικήσει και να διευθύνει το υφιστάμενο προσωπικό της κουζίνας και μπορεί να απασχοληθεί σε Επιχειρήσεις Ξενοδοχειακής και Επισιτιστικής μορφής...