Αποκλειστική Συνεργασία ΙΕΚ ΑΚΜΗ – McDSP

Αποκλειστική Συνεργασία ΙΕΚ ΑΚΜΗ – McDSP

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην Εκπαίδευση και μια από τις σπουδαιότερες εταιρίες παροχής software για την πλατφόρμα pro tools, η McDSP, προχώρησαν σε μια πολύ σημαντική και αποκλειστική  συνεργασία. Η συνεργασία στηρίζεται στον εξοπλισμό όλων των εργαστηρίων με τα πακέτα software (plug-ins) της McDSP για την πλατφόρμα pro tools (Σύστημα Ηχογράφησης Hard Disc Recording) καθώς και την παροχή πολύ σημαντικής έκπτωσης στους σπουδαστές μας για τα προϊόντα της. Οι σπουδαστές του Τομέα Sound & Music με την εκπαίδευσή τους πάνω στον ίδιο εξοπλισμό που υπάρχει στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής αποκτούν ένα μεγάλο εκπαιδευτικό προβάδισμα που μόνο ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ μπορεί να τους προσφέρει.