Η ΑΚΜΗ έγινε εξεταστικό κέντρο της ACTA

Η ΑΚΜΗ έγινε εξεταστικό κέντρο της ACTA

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ επελέγη από την ACTA και αποτέλεσε το πρώτο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης που πιστοποιήθηκε ως εξεταστικό κέντρο της, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την τεχνολογική του υπεροχή και την ηγετική του θέση στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών.

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει ενσωματώσει το syllabus των πιστοποιήσεων της ACTA στο πρόγραμμα σπουδών, προσφέροντας στους σπουδαστές του τη δυνατότητα να αυξηθούν τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.