Σεμινάριο - Next generation access networks beyond ADSL

Σεμινάριο - "Next generation access networks: beyond ADSL "

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, πραγματοποίησε το ενημερωτικό σεμινάριο «NEXT GENERATION ACCESS NETWORKS: BEYOND ADSL (FTTX, WIMAX)», με σκοπό την ενημέρωση πάνω στις νέες τεχνολογίες πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα πέρα του γνωστού ADSL.

Στο σεμινάριο έγινε ανάλυση στις τεχνολογίες πρόσβασης νέας γενιάς (ενσύρματων, ασύρματων, οπτικών), με στόχο την καλύτερη κατανόηση και προετοιμασία της έλευση τους στη χώρα μας και επικεντρώθηκε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: xDSL : ADSL, SHDSL, VDSL, FTTx (FTTH, FTTB, FTTC) και Wimax Η/Υ.