Σεμινάριο - Pc setup & troubleshooting

Σεμινάριο - Pc setup & troubleshooting

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, πραγματοποίησε το ενημερωτικό σεμινάριο «PCSETUP & TROUBLESHOOTING», με σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με την εσωτερική δομή του Η/Υ, τις εργασίες αναβάθμισης και την επισκευή βλαβών υλικού.

Οι σπουδαστές απέκτησαν πρακτική γνώση πάνω στα components του Η/Υ, στον τρόπο χειρισμού τους, στις ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας τεχνικός για την αναβάθμιση υλικού και την αντικατάσταση βεβλαμμένων τμημάτων του.