Σεμινάριο - Εφαρμογές στις βάσεις δεδομένων

Σεμινάριο - "Εφαρμογές στις βάσεις δεδομένων"

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, στη συνεχή προσπάθειά του για την καλύτερη εκπαιδευτική κατάρτιση των σπουδαστών του, πραγματοποίησε το ενημερωτικό σεμινάριο «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Microsoft Access – ACTA)», με σκοπό την εξοικείωση των σπουδαστών με τις βασικές έννοιες μιας Βάσης Δεδομένων και με τα εργαλεία της Access.

Δόθηκε βάση στην εκμάθηση εισαγωγικών εννοιών μιας Βάσης Δεδομένων και ποιες οι δυνατότητες της Access για την αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων και αναγκών στην προετοιμασία της ACTA.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: σχεδιασμός πινάκων, σχεδιασμός εκθέσεων, σχεδιασμός φορμών, υλοποίηση σχέσεων πινάκων/τιμών και πρωτεύοντα κλειδιά.