Σεμινάριο - Τοπικά δίκτυα νέας γενιάς

Σεμινάριο - Τοπικά δίκτυα νέας γενιάς

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, στη συνεχή προσπάθειά του για την καλύτερη εκπαιδευτική κατάρτιση των σπουδαστών του, πραγματοποίησε το ενημερωτικό σεμινάριο «ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ», με σκοπό την εκπαίδευση των σπουδαστών πάνω σε νέες τάσεις στα τοπικά δίκτυα και στον εξοπλισμό που αυτά συμπεριλαμβάνουν.

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση - επίδειξη - εκπαίδευση πάνω σε δικτυακές συσκευές που ξεφεύγουν από τα όρια του απλού υπολογιστή και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στα τοπικά δίκτυα, εταιρικά και οικιακά.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: δικτυακός εξοπλισμός SOHO, διασυνδέσεις και ειδικές απαιτήσεις για τον κάθε τύπο συσκευής, απαιτήσεις σε δομημένη καλωδίωση, έλεγχος καλής λειτουργίας του δικτύου.