Σεμινάριο Cisco Certified Network Associate

Σεμινάριο Cisco Certified Network Associate

Ο τομέας Νέων Τεχνολογιών του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ διοργάνωσε το τεχνικό σεμινάριο «Cisco Certified Network Associate». Στο σεμινάριο αναλύθηκαν οι βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης δικτύων δεδομένων, που βασίζονται στη στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP.Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν εκτενώς στο χειρισμό, την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού της Cisco(Routers & Switches) σε εργοστασιακές ασκήσεις που εξομοιώνουν πραγματικά σενάρια εγκατάστασης και ρύθμισης δικτύων.