Συναρμολόγηση & Setup ΗΥ

Συναρμολόγηση & Setup Η/Υ

Καθημερινά όλο και περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται, ασχολείται, αναζητά καινούργιες γνώσεις πάνω στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πόσοι όμως είναι εκείνοι που πραγματικά γνωρίζουν σε βάθος τη δομή και λειτουργία εκ των έσω ενός υπολογιστικού συστήματος, μία γνώση που θα τους δώσει ένα αναμφισβήτητο προβάδισμα έναντι των υπολοίπων; Η απάντηση είναι ελάχιστοι.
Με την προοπτική λοιπόν της σφαιρικής ενημέρωσης σε θεωρητικό, αλλά πολύ περισσότερο σε πρακτικό επίπεδο διοργανώθηκε αυτό το σεμινάριο. Σκοπός του ήταν να καταστήσει κάθε συμμετέχοντα ικανό, έτσι ώστε να διαχειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο το Hardware και το Software ενός Η/Υ.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τεχνικές συναρμολόγησης, στην εγκατάσταση του συστήματος όπως επίσης και στη ρύθμιση παραμέτρων των περιφερειακών συσκευών.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΔΟΜΗ Η/Υ
MOTHERBOARD, C.P.U., ΜΝΗΜΕΣ, ΔΙΑΥΛΟΙ,
ΘΥΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ
ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Η/Υ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ, ΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η SYSTEM INSTALLATION & CONFIGURATION - F.A.Q.
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Το σεμινάριο απευθυνόταν σε όλους τους σπουδαστές της Σχολής και ειδικότερα του τομέα Νέων Τεχνολογιών και Εφαρμοσμένων Τεχνών