Συνεργασία Ακμής - ORACLE

Συνεργασία Ακμής – ORACLE

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, κυρίαρχος στο χώρο των Νέων Τεχνολογιών υλοποιεί το Oracle Workforce Development Program. Σε συνεργασία με την ORACLE, μιας από τις πιο σημαντικότερες εταιρίες στον τομέα, παρέχει την μοναδική ευκαιρία στους σπουδαστές του να εκπαιδευτούν σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

  • Oracle Data Base Administrator Certified Associate
  • Oracle Data Base Administrator Certified Professional
  • Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
  • Oracle Forms Developer Certified Professional
  • Oracle Application Server Certified Associate