Συνεργασία του ΙΕΚ ΑΚΜΗ με τη MICROSOFT

Συνεργασία του ΙΕΚ ΑΚΜΗ με τη MICROSOFT

O τομέας Νέων Τεχνολογιών του ΙΕΚ ΑΚΜΗ εξουσιοδοτήθηκε από τη MICROSOFT για να αποτελέσει το επίσημο εξεταστικό κέντρο για την εξασφάλιση του διπλώματος MOS. Η επιλογή έγινε μετά από αυστηρή αξιολόγηση που πιστοποίησε ότι ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΑΚΜΗ πληροί τις προδιαγραφές και τα διεθνή εξεταστικά κριτήρια που έχουν θεσπίσει από τη MICROSOFT διεθνώς.