Κανονισμός λειτουργίας – Πολιτικές

IEK AKMHΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

IEK AKMHΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ, Δημοσίων και Ιδιωτικών, καταρτίζεται από την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και οι καταρτιζόμενοι, κατά την αρχική εγγραφή τους στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, λαμβάνουν γνώση αυτού, και υπογράφουν δήλωση αποδοχής.

Δείτε τον κανονισμό λειτουργίας εδώ.

 

Πολιτική Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων 

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ υιοθετεί την Πολιτική Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων. Σε εναρμόνιση με το άρθρο του Συντάγματος περί κανόνων του Διεθνούς δικαίου, Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμο του 2004 και τον περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο του 2000.

Στον Όμιλο ΑΚΜΗ εργαζόμαστε συστηματικά και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε οι όλοι οι εργαζόμενοί μας, οι σπουδαστές και οι σπουδάστριές μας να εργάζονται και να σπουδάζουν με ίσους και δίκαιους όρους.

Όλα τα μέλη της μεγάλης Ευρωπαϊκής οικογένειας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ πρέπει να βιώνουν το σεβασμό των άλλων αλλά και να φέρονται με σεβασμό προς τους άλλους. Αναγνωρίζουμε ότι η διαφορετικότητα και η πολυμορφία συνεισφέρουν στη δημιουργικότητα και η καταπολέμηση προκαταλήψεων και διακρίσεων είναι ευθύνη όλων.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν έχει καμιά θέση στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, η οποιαδήποτε είδους διάκριση απέναντι στους εργαζομένους και τους σπουδαστές μας, που σχετίζεται με το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία, την εμφάνιση, τις πολιτιστικές συνήθειες ή τη φυσική τους κατάσταση.

Το προσωπικό της Σχολής οφείλει να ενθαρρύνει σπουδαστές με ειδικές ανάγκες που ενδέχεται να χρειάζονται υλικό ή πληροφορίες σε κάποια εναλλακτική μορφή. Οι καθηγητές οφείλουν επίσης να γνωρίζουν ότι σπουδαστές που ενδέχεται να χρειαστούν καθοδήγηση σε σχέση με εξειδικευμένους οργανισμούς προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που επηρεάζει τις σπουδές τους, ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν με την διοίκηση της σχολής προκειμένου να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες.