Κατηγορίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καρδιολογική Νοσηλευτική

SEMINARΚαρδιολογική Νοσηλευτική

SEMINARΚαρδιολογική Νοσηλευτική

  • Άρθρα
  • Καρδιολογική Νοσηλευτική

Σεμινάριο εξειδίκευσης στην καρδιολογία, με στόχο την κατανόηση των κυριότερων καρδιακών παθήσεων και την εκπαίδευση των σπουδαστών στις διαγνωστικές μεθόδους, τον τεχνολογικό εξοπλισμό (αναπνευστήρες, μόνιτορ, βηματοδότες, απινιδωτές κ.ά.), τις θεραπείες και τη φροντίδα των καρδιολογικών ασθενών.  

ΕΝΑΡΞΗ
Φεβρουάριος 2023
Εισηγητής
Αναστάσιος Καλλίας, Νοσηλευτής
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ελένη Καρλιγκιώτη, 4ος όροφος & Χαράλαμπος Καρλής, 1ος όροφος | Τηλ.: 2310260200
Διάρκεια
18 ώρες
Διεξαγωγή
Ν. Κουντουριώτου 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα
• ΗΚΓ Βασικές και επικίνδυνες Αρρυθμίες (μέρος α’)
• ΗΚΓ Βασικές και επικίνδυνες Αρρυθμίες (μέρος β’)
• Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση – ALS
• Απινίδωση
• Συγχρονισμένη Απινίδωση – Βηματοδότηση
• Κεντρική Φλεβική Πίεση
• Μέτρηση της αιματηρής Αρτηριακής Πίεσης– Αέρια Αίματος
• Στεφανιαία νόσος
• Καρδιακή ανεπάρκεια
• Αρτηριακή υπέρταση

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Σπουδαστές Νοσηλευτικής

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/