Κρατικό Δίπλωμα

ΙΕΚ ΑΚΜΗΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΙΕΚ ΑΚΜΗΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Αναγνώριση του Υπουργείου Παιδείας (ΦΕΚ 460/τ.β’/25-6-1993/ΦΕΚ 1788/τ.β’/24-7/2013/Υ.Α. 94539/ΙΑ)

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι το μεγαλύτερο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα με Κρατική Αναγνώριση.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας.

Σήμερα το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζομένων – επίσημα στοιχεία ΟΕΕΚ / Υπουργείο Παιδείας).

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ παρέχει Κρατικό δίπλωμα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της Κρατικής αναγνώρισης σε τίτλους σπουδών. Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό του έργο αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

Αδιαμφισβήτητα, το δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί επένδυση ζωής για χιλιάδες νέους.

kratiko diploma – /kratiko-diplwma/