Γρίπη H1N1 Ψύχραιμοι οι Νέοι - Όχι τα ΜΜΕ

Γρίπη H1N1: Ψύχραιμοι οι Νέοι - Όχι τα ΜΜΕ

logo faces news 0Έρευνα που διεξήχθη από σπουδαστές του τμήματος δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ σκιαγραφεί τη στάση των νέων απέναντι στον ιό της γρίπης H1N1.

Ψύχραιμους βρίσκει τους νέους ποσοτική έρευνα που διεξήγαγαν σπουδαστέςτου τομέα δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.τουΙΕΚ ΑΚΜΗσε συνεργασία με την εταιρία ερευνών ALCO. Οι Έλληνες ηλικίας 18-24 δείχνουν νααναγνωρίζουν τη σημασία του ζητήματοςτης νέας γρίπης, αλλά επιλέγουνδιατηρούν μία ψύχραιμη και εγκρατή αντιμετώπιση, σε αντίθεση τόσο με τους μεγαλύτερούς τους, όσο και με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Η έρευνα εστίασε κυρίως στην προσωπική και κοινωνική επίδραση της νέας γρίπης στη ζωή των Ελλήνων, την άποψη που έχουν για τα μέτρα που λαμβάνει η Πολιτεία και τη στάση των ΜΜΕ. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι:

  • Το70,2%των νέων ανησυχεί για τον ιό της γρίπης, όμως μόνο το4,9%ανησυχεί αρκετά, ενώ για το38%ο βαθμός ανησυχίας είναι μικρός
  • Το61,3%των νέων θεωρεί ότι το ενδεχόμενο προσβολής από τον ιό της γρίπης είναι μικρό ή μηδαμινό
  • Το ποσοστό των νέων που έχουν αλλάξει τις κοινωνικές τους συνήθειες για λόγους πρόληψης είναι0%
  • Σχεδόντέσσερις στους δέκα νέους(38%) λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για τον ιό της γρίπης
  • Τη στάση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης επικρίνει η πλειοψηφία των Ελλήνων ηλικίας 18-24, καθώς το71,6%θεωρεί πως τείνουν να πανικοβάλουν τους πολίτες
  • Οι νέοι επικροτούν την απόφαση για το άνοιγμα των σχολείων με ποσοστό57,5%, ενώ το44,2%θεωρεί ότι η Πολιτεία έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κρουσμάτων της γρίπης.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η στάση των νέων διαφοροποιείται αρκετά από τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες και κυρίως την ομάδα 35-44. Έτσι, βλέπουμε ότι ταάτομα ηλικίας 35-44έχουν επηρεαστεί περισσότερο από το φαινόμενο της γρίπης, με58,6%εκ των οποίων ναανησυχεί αρκετά έως πολύγια ενδεχόμενη έξαρση,54%να θεωρείμεγάλη την πιθανότητα να προσβληθεί από τον ιόκαι62,3%να λαμβάνει προληπτικά μέτρα

Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ψύχραιμη στάση της ηλικιακής ομάδας 55+, καθώς το56%των ερωτηθέντωνανησυχεί λίγο έως καθόλου για τη νέα γρίπη, ενώτο 52,3% θεωρεί πως η πιθανότητα προσβολής από τον ιό είναι μικρή έως μηδαμινή.