Κατηγορίες
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Σεμινάρια ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ναυαγοσώστης Πισίνας

SEMINARΝαυαγοσώστης Πισίνας

SEMINARΝαυαγοσώστης Πισίνας

Σεμινάριο υψηλής εξειδίκευσης για τους αυριανούς επαγγελματίες του χώρου της ναυγοσωστικής, από εκπαιδευτές διεθνώς αναγνωρισμένους από την Αυστραλιανή Ομοσπονδία Ναυαγοσωστικής (S.L.S.A.). Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε συστήματα και τεχνικές που καλύπτουν όλο το φάσμα της διάσωσης, από την πρόληψη, τον εξοπλισμό και τα βοηθητικά μέσα, έως την αναγνώριση του θύματος, την εκπόνηση πλάνου εκτάκτου ανάγκης, τη  μεταφορά-διάσωση και την υποστήριξη της ζωής.

ΕΝΑΡΞΗ
Μάρτιος 2023
Εισηγητής
Ευάγγελος Τσαμπάζης, Πρόεδρος Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας Βορείου Ελλάδος
INFO - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Ελένη Καρλιγκιώτη - 4ος όροφος & Χαράλαμπος Καρλής – 1ος όροφος | Τηλ.: 2310260200
Διάρκεια
35 ώρες
Διεξαγωγή
Ν. Κουντουριώτου 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• Σημασία της ασφάλειας
• Το υγρό στοιχείο – κίνδυνοι & προσωπική ασφάλεια
• Παρατήρηση & επιτήρηση – συστήματα και τεχνικές
• Μη κολυμβητικές διασώσεις (έμμεσες & άμεσες)
• Εξοπλισμός & βοηθητικά μέσα
• Πρόληψη ατυχημάτων
• Αναγνώριση θυμάτων
• Εξοπλισμός & οργάνωση χώρου – ιδιαιτερότητες χώρου
• Εκπόνηση πλάνου έκτακτης ανάγκης
• Τεχνικές βοήθειας – μεταφορές και διασώσεις
• Βασική υποστήριξη της ζωής, χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και πρώτες βοήθειες

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ
Προπονητές
Φυσιοθεραπευτές
Αθλητές

Σεμινάριο εσωτερική – /any_seminar/