Επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Επίσκεψη στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗ, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις της σύγχρονης χρηματοοικονομικής αγοράς και τη δυναμική της οικονομίας, διοργάνωσε στις 2 Δεκεμβρίου 2010 εκπαιδευτική επίσκεψη για τους τομείς Οικονομίας – Διοίκησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Οι συμμετέχοντες σπουδαστές είχαν την ευκαιρία, να επισκεφτούν τις νέες εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου και να μάθουν από έμπειρα στελέχη του Χ.Α.Α. πως λειτουργούν οι μηχανισμοί του, στην νέα υπερπολυτελή αίθουσα σεμιναρίων η οποία παραχωρήθηκε για την εκπαιδευτική επίσκεψη κατά τη διαδικασία ενημέρωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή βοήθησε σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, τους σπουδαστές του τομέα Οικονομίας Διοίκησης να αντιληφθούν τις προκλήσεις της νέας δυναμικής της οικονομίας, καθώς και τους βασικούς κανόνες της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου. Η εισήγηση από το κ. Γκιώνη Σ, υπεύθυνο υπηρεσίας εκπαίδευσης του Χ.Α.Α, περιλάμβανε αναφορά σε έννοιες όπως η λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς, η αποτελεσματικότητά τους, η έννοια του ρίσκου και της απόδοσης της χρηματιστηριακής αγοράς η μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους σπουδαστές να θέσουν τις ανησυχίες τους και να απαντήσουν τυχόν απορίες αναφορικά με την λειτουργία του χρηματιστηρίου και την οικονομική κρίση σε σχέση με τις προοπτικές της χρηματιστηριακής αγοράς. Στο τέλος της εισήγησης ακολούθησε διάλειμμα για σνακ εντός του Χ.Α.Α. και οι σπουδαστές είχαν τη δυνατότητα για σύντομη συζήτηση περί των θεμάτων της εισήγησης με τους συνοδούς καθηγητές του Τομέα Οικονομίας – Διοίκησης.