Σεμινάριο «Συναισθηματική Νοημοσύνη»

Σεμινάριο «Συναισθηματική Νοημοσύνη»

Ο τομέας Οικονομίας & Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ γνωρίζοντας τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα «Συναισθηματική Νοημοσύνη». Το σεμινάριο απευθυνόταν σε σπουδαστές όλων των ειδικοτήτων αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούσαν να βελτιώσουν τις ικανότητες επικοινωνίας, συμπεριφοράς, διοίκησης, ελέγχου και παρακίνησης των συνεργατών τους, σε πωλητές οι οποίοι ήθελαν να αποκτήσουν ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο στην επικοινωνία τους και στους τρόπους εξυπηρέτησης της πελατείας τους και σε άτομα που επιθυμούσαν να αποκτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας σε οποιοδήποτε εργασιακό περιβάλλον. Ο εισηγητής ανέλυσε και ανέπτυξε διεξοδικά τη νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στο χώρο εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη, με σκοπό να μεταβιβάσει γνώσεις και πρακτικές για αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας και τις τεχνικές του επηρεασμού της.