Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Vivartia

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ στην Vivartia

Ο τομέας Οικονομίας και  Διοίκησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΑΚΜΗ πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις παραγωγής του ταχύτατα αναπτυσσόμενου ομίλου VIVARTIA. Οι σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη της VIVARTIA για τους κλάδους που δραστηριοποιείται η εταιρία, καθώς και την κυρίαρχη θέση που έχει στον κλάδο των τροφίμων στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην στρατηγική για επέκταση πέρα από τα όρια της ελληνικής αγοράς καθώς και την πολιτική διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων της.