Τραπεζικές Εργασίες

Τραπεζικές Εργασίες

Ο Εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης των σπουδαστών του Τομέα Οικονομίας Διοίκησης για τις τρέχοντες εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό και τραπεζικό τομέα, πραγματοποίησε ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ».

Ο Εισηγητής, ανέλυσε στους σπουδαστές του εκπαιδευτηρίου την έννοια, τη σημασία και τα είδη των τραπεζικών οργανισμών. Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς στις βασικές εργασίες που εκτελούν τα τραπεζικά ιδρύματα και οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Επιπλέον, παρουσίασε αναλυτικά τις σύγχρονες εργασίες που εκτελούνται τα τελευταία χρόνια από τις τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέλος, απάντησε στις ερωτήσεις – ανησυχίες των φοιτητών γύρω από τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών, οι οποίοι έδειξαν το ενδιαφέρον τους καθώς και ανάπτυξαν τους προβληματισμούς τους σχετικά με τη σημερινή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική και την παγκόσμια οικονομία. Τέλος, λύθηκαν απορίες σχετικά με τις καθημερινές τραπεζικές εργασίες όπου έρχονται σε επαφή (π.χ. καταθέσεις, δάνεια, πιστωτικές κάρτες) αλλά και για τυχόν σταδιοδρομία στον τραπεζικό χώρο.