Λέσχες Ανάγνωσης

Λέσχες Ανάγνωσης

Τα βιβλία ζητούν περισσότερους αναγνώστες κι αυτοί με τη σειρά τους έναν τόπο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και πληροφόρησης. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, προωθώντας την ιδέα των Λεσχών Ανάγνωσης. Πρόκειται για άλλη μια καινοτομική δραστηριότητα του τομέα Παιδαγωγικών. Οι Λέσχες Ανάγνωσης Παιδικού Βιβλίου, λειτούργησαν σε συνεργασία με το Ε.ΚΕ.ΒΙ.