Παιδί και κινηματογράφος

Παιδί και κινηματογράφος

Οι σπουδαστές του Τομέα Παιδαγωγικών αλλά και άλλων ειδικοτήτων παρακολούθησαν σεμινάριο με θέμα «Παιδί και κινηματογράφος». Το σεμινάριο αφορούσε στη παιδαγωγική και εκπαιδευτική χρήση του κινηματογράφου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η παρουσίαση περιελάμβανε και προβολή ταινίας.