Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τυφλών Ατόμων

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τυφλών Ατόμων

Την ευκαιρία να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα στην εκπαίδευση και την εργασία άτομα τυφλά και άτομα με προβλήματα όρασης, έδωσε η μεγάλη συνεργασία του ΙΕΚ ΑΚΜΗ και της κρατικής ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ VALENTINHAUΫ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά με την ειδικότητα της φυσικοθεραπείας και της δημοσιογραφίας, σε ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του ΙΕΚ ΑΚΜΗ, για την πρόσβαση των σπουδαστών με προβλήματα όρασης. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης τυφλών ατόμων που λειτουργεί στην Ελλάδα, για την υλοποίηση του οποίου το ΙΕΚ ΑΚΜΗ προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις.

Οι σπουδές παρέχονται εντελώς δωρεάν και εντάσσονται στα προγράμματα κοινωνικής προσφοράς του ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Μετά το πέρας των σπουδών, οι σπουδαστές αποκτούν Κρατικό Δίπλωμα, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και τα εφόδια εκείνα που θα τους επιτρέψουν να αντιμετωπίσουν τον επαγγελματικό αποκλεισμό.